Stateless S01E06

Stateless S01E06

درام

خلاصه داستان

با الهام از وقایع واقعی؛ زنی که در حال فرار از یک فرقه ، یک پناهنده با خانواده خود فرار می کند ، پدری که در یک کار بی بند و باری به دام افتاده است و یک بوروکرات در آستانه رسوایی ملی زندگی خود را در یک بازداشتگاه مهاجرت پیدا می کند

Likes(0)Dislikes(0)

bist

 

tarjome

0 comments

  • Hello, guest

Tags: , , , , , , , , , ,