Dispatches from Elsewhere S01E07

Dispatches from Elsewhere S01E07

درام

خلاصه داستان

گروهی از افراد عادی که درست پشت نقاب زندگی روزمره ناپدید می‌شوند به این نتیجه می‌رسند که رمز و راز بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که تا به حال تصور کرده بودند

Likes(0)Dislikes(0)

bist

 

tarjome

0 comments

  • Hello, guest

Tags: , , , , , , , , ,